Wanneer je met meerdere mensen tegelijk een gesprek hebt, spreken we van een overleg. Er zijn verschillende overlegvormen. Ze hebben allemaal hetzelfde doel; de persoon die hulp nodig heeft, helpen. Soms worden problemen te groot om ze zelf op te lossen en dan is het fijn om extra hulp te krijgen, zodat het snel beter kan gaan. Een netwerkberaad of een interventie kan dan helpend zijn.

Een netwerkberaad is een bijeenkomst waar je familie, vrienden, kennissen of mensen van een organisatie bij elkaar komen om te praten over hoe zij jou kunnen helpen. Het zijn de mensen die het beste met je voor hebben en graag zouden willen dat het beter met je gaat.

Hulp vragen kan heel erg moeilijk zijn. Net als het accepteren dat je hulp nodig hebt. Als de mensen om jou heen zich zorgen blijven maken, kunnen we een interventie plannen. Het doel van een interventie is om jou te confronteren en in te laten zien dat er iets moet veranderen. Een interventie kan net dat duwtje in de juiste richting geven.

Wanneer er al meerdere mensen vanuit verschillende organisaties jou helpen moeten zij met elkaar overleggen en hun taken op elkaar afstemmen. Dat doen zij in een multidisciplinair overleg. Wij kunnen dat overleg organiseren en structuren met de mensen die betrokken zijn bij jouw zorg- en dienstverlening.

Overlegvormen organiseren en structureren 1 Overlegvormen organiseren en structureren 2