Communiceren doe je de hele dag door: niet alleen met je mond (verbaal), maar ook door je houding en mimiek (non-verbaal). Door communicatie zijn we in staat om nieuwe contacten te leggen, bestaande contacten te onderhouden en verdieping aan te brengen in onderlinge relaties.

Communicatie lijkt makkelijk, maar dat is het helemaal niet. Zo blijkt 9 van de 10 conflicten veroorzaakt te worden door miscommunicatie. Duidelijke communicatie is dus essentieel! Door het ontwikkelen van goede communicatievaardigheden, help je jouw talenten optimaal te benutten.

Wij ondersteunen je in lastige situaties bij deze onderlinge relaties en de manier waarop deze contactmomenten verlopen. Door hierover in gesprek te gaan werken wij naar zelfinzicht en zelfvertrouwen waardoor je in het vervolg zal gaan ervaren dat contacten makkelijker zullen gaan verlopen. Minder conflicten betekenen minder spanningen en dus meer rust.

Communicatietraining 1