Veel mensen in onze maatschappij voelen zich kwetsbaar en onveilig. Dit gevoel vertaalt zich in onzekerheid in sociale conflictsituaties en angst. Deze gevoelens van angst, onrecht en onmacht leiden tot beperkingen in het dagelijks functioneren en tot het verminderen van een algemeen gevoel van welzijn. Het is dus van belang je weerbaar op te leren stellen.

Weerbaarheid is een standpunt in durven nemen, jezelf serieus nemen en op een respectvolle manier op kunnen en durven komen voor jezelf en/of een ander. Dit noemen we assertiviteit. Je handelt met vertrouwen doordat je kunt aangeven wat je wilt en zeker ook wat je niet wilt. Door grenzen aan te geven en grenzen te respecteren vergroot je jouw weerbaarheid en je zelfvertrouwen.

Weerbaarheid en assertiviteit 1