Wanneer je te maken hebt met huiselijk geweld, er sprake is van misbruik of mishandeling, bedenk dan dat we er voor jou zijn. Of je nu zelf slachtoffer bent, iemand anders slachtoffer is of wanneer je zelf geweld gebruikt.

We kijken wat er aan de hand is, luisteren naar je, geven advies of kijken wat nodig is om onveilige situaties te doorbreken.

Daarnaast organiseren wij de juiste hulp en brengen wij je in contact met professionele hulpverleners die daarin zijn gespecialiseerd.

Veel mensen vinden agressie en geweld een lastig onderwerp om over te praten, omdat men bang is voor de reactie die kan volgen.

Daarom adviseren we de mensen om jou heen, zodat we hier open over kunnen praten en we elkaar beter leren begrijpen.

Crisismanagement 1