Simone Huijbers

Zorginhoudelijk manager

Een Zorginhoudelijk manager is het aanspreekpunt voor opdrachtgevers en steunpunt voor zorgmedewerkers.

Zij zorgt voor de levering van kwalitatief goede zorg door het organiseren van de juiste randvoorwaarden, het aanbrengen van structuur en het nemen van juiste zorginhoudelijke beslissingen.

Bobbi van Gastel

Toegepast psycholoog

Een toegepast psycholoog is praktijkgericht opgeleid, dus met nadruk op het toepassen: begeleiden, coachen, trainen en adviseren.

Toegepast psychologen werken samen met andere disciplines. Zo streeft men naar een optimale samenwerking. Zij heeft een onderzoekende houding en veel interesse in het gedrag van mensen.

Aniek Trommelen

Sociaal werker

Sociaal werkers ondersteunen (jong)volwassenen bij aspecten die niet vanzelf lijken te gaan.

Zij dragen zorg voor ondersteuning aan cliënten en de mensen om hen heen die in hun ontwikkeling worden bedreigd. Samen wordt gezocht naar oplossingen, geeft men advies en begeleiding.

Quinty Adriaansen

Sociaal werker

Sociaal werkers ondersteunen (jong)volwassenen bij aspecten die niet vanzelf lijken te gaan.

Zij dragen zorg voor ondersteuning aan cliënten en de mensen om hen heen die in hun ontwikkeling worden bedreigd. Samen wordt gezocht naar oplossingen, geeft men advies en begeleiding.

Sofie Buijs

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Pedagogen kijken naar de manier waarop volwassenen (ouders, opvoeders, onderwijzers) jeugdigen grootbrengen met een bepaald doel.

Pedagogiek is de wetenschap van de ontwikkeling van een kind tot aan zijn volwassenheid. Een pedagoog is een deskundige in het domein van opvoeding, onderwijs en vorming.

Tessa Verbunt

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Een persoonlijk begeleider helpt mensen die even geen grip meer hebben op hun leven, zo zelfstandig mogelijk aan de samenleving deel te laten nemen.

De toevoeging specifieke doelgroepen richt zich op een diversiteit in ondersteuningsmogelijkheden.

Isabel Dollekens

Sociaal Werker i.o.

Een stagiaire is iemand die als onderdeel van haar opleiding ervaring komt opdoen op de werkvloer.

Een sociaal werker helpt mensen die even geen grip meer hebben op hun leven, zo zelfstandig mogelijk aan de samenleving deel te laten nemen.

Afra Karaçelik

Sociaal Werker i.o.

Een stagiaire is iemand die als onderdeel van haar opleiding ervaring komt opdoen op de werkvloer.

Een sociaal werker helpt mensen die even geen grip meer hebben op hun leven, zo zelfstandig mogelijk aan de samenleving deel te laten nemen.

Esmee Ubels

Sociaal Werker i.o.

Een stagiaire is iemand die als onderdeel van haar opleiding ervaring komt opdoen op de werkvloer.

Een sociaal werker helpt mensen die even geen grip meer hebben op hun leven, zo zelfstandig mogelijk aan de samenleving deel te laten nemen.

Rob Klijn

Medewerker maatjestraject

Een maatje is een persoon met wie je goed kunt opschieten en met wie je veel leuke dingen kunt doen.

Door dingen samen met een maatje te doen, worden deze net iets gemakkelijker als dat je ze alleen zou doen. Dat is fijn en dat helpt!