Simone Huijbers

Kwaliteitscoördinator

Een Kwaliteitscoördinator optimaliseert en bemiddeld in de samenwerking tussen opdrachtgevers, zorgmedewerkers en hulpbehoevenden.

Zij zorgt ervoor dat de juiste ondersteuningsproducten en -diensten aangevraagd worden, en zoekt op basis hiervan naar de vormgeving van de gewenste en benodigde ondersteuning.

Simone Huijbers

Preventiemedewerker

Een Preventiemedewerker ondersteunt bij de zorg voor veiligheid, gezondheid en welbevinden binnen de organisatie.

Zij heeft kennis van de risico's binnen de sector en ondersteunt de organisatie bij het nemen van preventieve maatregelen.

Simone Huijbers

Vertrouwenspersoon

Een Vertrouwenspersoon is in eerste instantie een luisterend oor. Hulpbehoevenden kunnen er terecht met hun verhaal.

De Vertrouwenspersoon is op de hoogte van de rechten en plichten van hulpbehoevenden binnen de gefaciliteerde zorg en ondersteunt bij het vinden van oplossingen.

Roy van Pinxteren

Operationeel Manager

Een Operationeel Manager is verantwoordelijk voor alle processen die de primaire zorg- en dienstverlening mogelijk maken.

Denk hierbij aan het managen van afdelingen zoals Personeel & Organisatie, Financiën & Administratie en Contractmanagement met opdrachtgevers, maar ook afdelingen zoals ICT en Innovatie.

Roy van Pinxteren

Gedragstrainer

Een Gedragstrainer maakt gedrag inzichtelijk door ons bewust te maken en inzicht te creëren.

Veel mensen zijn niet of onvoldoende bewust van de manier waarop ons denken en voelen ons gedrag beïnvloed. De gedragstrainer weet waar gedrag vandaan komt, hoe dit ontstaat en hoe je beter om kunt gaan met bepaalde gedragingen.

Roy van Pinxteren

Jobcoach

Een jobcoach is iemand die ondersteuning biedt bij het vinden van werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Doelstelling is het vinden en behouden van een passende baan. De jobcoach kijkt samen met zijn cliënt naar diens mogelijkheden op de arbeidsmarkt en zoekt naar manieren om deze optimaal te benutten.

Sofie Buijs

Zorginhoudelijk manager

Een Zorginhoudelijk manager is het aanspreekpunt voor opdrachtgevers en steunpunt voor zorgmedewerkers.

Zij zorgt voor de levering van kwalitatief goede ondersteuning door het organiseren van de juiste randvoorwaarden, het aanbrengen van structuur en het nemen van juiste zorginhoudelijke beslissingen.

Sofie Buijs

Pedagoog

Pedagogen kijken naar de manier waarop volwassenen (ouders, opvoeders, onderwijzers) jeugdigen grootbrengen met een bepaald doel.

Pedagogiek is de wetenschap van de ontwikkeling van een kind tot aan zijn volwassenheid. Een pedagoog is een deskundige in het domein van opvoeding, onderwijs en vorming.

Sofie Buijs

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Een gespecialiseerd pedagogisch medewerker is een deskundige in het domein van de opvoeding, onderwijs en vorming.

De gespecialiseerd pedagogisch medewerker biedt een stimulerende omgeving voor de ontwikkeling van het kind.

Isabel Dollekens

Sociaal werker

Sociaal werkers ondersteunen (jong)volwassenen bij aspecten die niet vanzelf lijken te gaan.

Zij dragen zorg voor ondersteuning aan cliënten en de mensen om hen heen die in hun ontwikkeling worden bedreigd. Samen wordt gezocht naar oplossingen, geeft men advies en begeleiding.

Isabel Dollekens

Personal Organizer

Een Personal organizer brengt structuur aan in huishoudelijk regelzaken.

Ze ondersteunen hulpbehoevenden, die zelf hun huishoudelijke regelzaken niet meer kunnen doen, willen doen of niet meer overzien. Door zaken inzichtelijk te maken, opnieuw te organiseren en te structureren, kan er samen gewerkt worden naar een gezonde basis. 

Isabel Dollekens

Professional Organizer

Een professional organizer is iemand die jou begeleidt bij het regelen, ordenen en uitvoeren van allerlei zaken.

Een professional organizer gaat sámen met jou aan de slag. Het is tenslotte de bedoeling dat je nieuwe kennis en vaardigheden op het gebied van organiseren opdoet, waarvan je de rest van je leven plezier hebt!

Tessa Verbunt

Ervaringsdeskundige verslavingszorg

Ervaringsdeskundigheid is het vermogen om op grond van eigen herstelervaring voor anderen ruimte te maken voor herstel.

Een ervaringsdeskundige verslavingszorg is bekend met alle aspecten van verslaving. Door deze ervaringen op een professionele wijze in te zetten kan hij van grote betekenis zijn voor anderen in vergelijkbare situaties.

Tessa Verbunt

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Een persoonlijk begeleider helpt mensen die even geen grip meer hebben op hun leven, zo zelfstandig mogelijk aan de samenleving deel te laten nemen.

De toevoeging specifieke doelgroepen richt zich op een diversiteit in ondersteuningsmogelijkheden.

Afra Nur Karaçelik

School- en Studiebegeleider

Een School- en Studiebegeleider ondersteunt scholieren en studenten bij school- en studiegerelateerde vragen en problemen.

Leren is niet voor iedereen vanzelfsprekend, soms is het nodig om te leren hoe te leren. Dit kan het tempo van je studie verhogen of stabiliseren.

Afra Nur Karaçelik

Sociaal Werker i.o.

Een stagiaire is iemand die als onderdeel van haar opleiding ervaring komt opdoen op de werkvloer.

Een sociaal werker helpt mensen die even geen grip meer hebben op hun leven, zo zelfstandig mogelijk aan de samenleving deel te laten nemen.

Jens Scheutjens

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Een persoonlijk begeleider helpt mensen die even geen grip meer hebben op hun leven, zo zelfstandig mogelijk aan de samenleving deel te laten nemen.

De toevoeging specifieke doelgroepen richt zich op een diversiteit in ondersteuningsmogelijkheden.

Jens Scheutjens

Sociaal Werker i.o.

Een stagiaire is iemand die als onderdeel van haar opleiding ervaring komt opdoen op de werkvloer.

Een sociaal werker helpt mensen die even geen grip meer hebben op hun leven, zo zelfstandig mogelijk aan de samenleving deel te laten nemen.

Bibi den Daas

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Een persoonlijk begeleider helpt mensen die even geen grip meer hebben op hun leven, zo zelfstandig mogelijk aan de samenleving deel te laten nemen.

De toevoeging specifieke doelgroepen richt zich op een diversiteit in ondersteuningsmogelijkheden.

Bibi den Daas

Sociaal Werker i.o.

Een stagiaire is iemand die als onderdeel van haar opleiding ervaring komt opdoen op de werkvloer.

Een sociaal werker helpt mensen die even geen grip meer hebben op hun leven, zo zelfstandig mogelijk aan de samenleving deel te laten nemen.

Tom Roefs

Ondersteunend begeleider

Een ondersteunend begeleider ondersteunt bij het handhaven van zelfredzaamheid.

De ondersteunend begeleider zorgt ervoor dat de hulpbehoevende dagelijks kan blijven functioneren door het aanbieden van praktische hulp bij problematisch regelvermogens.

Tom Roefs

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen i.o.

Een persoonlijk begeleider helpt mensen die even geen grip meer hebben op hun leven, zo zelfstandig mogelijk aan de samenleving deel te laten nemen.

De toevoeging specifieke doelgroepen richt zich op een diversiteit in ondersteuningsmogelijkheden.

Rob Kleijn

Medewerker Maatjestraject

Een maatje is een persoon met wie je goed kunt opschieten en met wie je veel leuke dingen kunt doen.

Door dingen samen met een maatje te doen, worden deze net iets gemakkelijker als dat je ze alleen zou doen. Dat is fijn en dat helpt!

Simone Huijbers

Gedragstrainer

Een Gedragstrainer maakt gedrag inzichtelijk door ons bewust te maken en inzicht te creëren.

Veel mensen zijn niet of onvoldoende bewust van de manier waarop ons denken en voelen ons gedrag beïnvloed. De gedragstrainer weet waar gedrag vandaan komt, hoe dit ontstaat en hoe je beter om kunt gaan met bepaalde gedragingen.

Simone Huijbers

Loopbaanbegeleider

Een loopbaanbegeleider ondersteunt scholieren, studenten en werknemers bij de begeleiding van de loopbaan.

Zij dragen hiermee bij aan trajecten van re-integratie, participatie en jobcoaching. Hulpbehoevenden ontvangen ondersteuning bij het zoeken, vinden en behouden van passende tijdsbesteding.

Simone Huijbers

Jeugd-/Maatschappelijk werker

Jeugd- & Maatschappelijk werkers ondersteunen (jong)volwassenen bij aspecten die niet vanzelf lijken te gaan.

Zij dragen zorg voor ondersteuning aan cliënten en de mensen om hen heen die in hun ontwikkeling worden bedreigd. Samen wordt gezocht naar oplossingen, geeft men advies en begeleiding.