Marieke Peijnenburg

Gedragswetenschapper

De gedragswetenschapper richt zich op het gedrag van de cliënt.

In de uitvoering onderhoud de gedragswetenschapper contact met de cliënt en adviseert zij betrokken zorgprofessionals bij de uitvoering van het plan van aanpak.

Bobbi van Gastel

Toegepast psycholoog

Een toegepast psycholoog is praktijkgericht opgeleid, dus met nadruk op het toepassen: begeleiden, coachen, trainen en adviseren.

Toegepast psychologen werken samen met andere disciplines. Zo streeft men naar een optimale samenwerking. Zij heeft een onderzoekende houding en veel interesse in het gedrag van mensen.

Simone Huijbers

Jeugd-/Maatschappelijk werker

Jeugd- & Maatschappelijk werkers ondersteunen (jong)volwassenen bij aspecten die niet vanzelf lijken te gaan.

Zij dragen zorg voor ondersteuning aan cliënten en de mensen om hen heen die in hun ontwikkeling worden bedreigd. Samen wordt gezocht naar oplossingen, geeft men advies en begeleiding.

Roland Roefs

Ervaringsdeskundige verslavingszorg

Ervaringsdeskundigheid is het vermogen om op grond van eigen herstelervaring voor anderen ruimte te maken voor herstel.

Een ervaringsdeskundige verslavingszorg is bekend met alle aspecten van verslaving. Door deze ervaringen op een professionele wijze in te zetten kan hij van grote betekenis zijn voor anderen in vergelijkbare situaties.

Aniek Trommelen

Stagiaire Social Work

Een stagiaire is iemand die als onderdeel van haar opleiding ervaring komt opdoen op de werkvloer.

Een sociaal werker helpt mensen die even geen grip meer hebben op hun leven, zo zelfstandig mogelijk aan de samenleving deel te laten nemen.

Truus Schalkx

Administratief medewerker

De administratief medewerker heeft een uitvoerende rol en ondersteunt en assisteert collega’s op vele gebieden.

Zij levert een positieve bijdrage aan alle processen in en rond het kantoor van TMP talent. Door haar inzet worden medewerkers ontlast en kunnen zij zich focussen op de zorg- & dienstverlening.