Simone Huijbers

Zorginhoudelijk manager

Een Zorginhoudelijk manager is het aanspreekpunt voor opdrachtgevers en steunpunt voor zorgmedewerkers.

Zij zorgt voor de levering van kwalitatief goede zorg door het organiseren van de juiste randvoorwaarden, het aanbrengen van structuur en het nemen van juiste zorginhoudelijke beslissingen.

Marieke Peijnenburg

Gedragswetenschapper

De gedragswetenschapper richt zich op het gedrag van de cliënt en de wetenschap die zich hiermee bezig houdt.

In de uitvoering onderhoud de gedragswetenschapper contact met de cliënt en adviseert zij betrokken zorgprofessionals bij de uitvoering van het plan van aanpak, zodat veranderingen kunnen worden gerealiseerd.

Bobbi van Gastel

Toegepast psycholoog

Een toegepast psycholoog is praktijkgericht opgeleid, dus met nadruk op het toepassen: begeleiden, coachen, trainen en adviseren.

Toegepast psychologen werken samen met andere disciplines. Zo streeft men naar een optimale samenwerking. Zij heeft een onderzoekende houding en veel interesse in het gedrag van mensen.

Aniek Trommelen

Sociaal werker

Sociaal werkers ondersteunen (jong)volwassenen bij aspecten die niet vanzelf lijken te gaan.

Zij dragen zorg voor ondersteuning aan cliënten en de mensen om hen heen die in hun ontwikkeling worden bedreigd. Samen wordt gezocht naar oplossingen, geeft men advies en begeleiding.

Roland Roefs

Ervaringsdeskundige verslavingszorg

Ervaringsdeskundigheid is het vermogen om op grond van eigen herstelervaring voor anderen ruimte te maken voor herstel.

Een ervaringsdeskundige verslavingszorg is bekend met alle aspecten van verslaving. Door deze ervaringen op een professionele wijze in te zetten kan hij van grote betekenis zijn voor anderen in vergelijkbare situaties.

Sofie Buijs

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Pedagogen kijken naar de manier waarop volwassenen (ouders, opvoeders, onderwijzers) jeugdigen grootbrengen met een bepaald doel.

Pedagogiek is de wetenschap van de ontwikkeling van een kind tot aan zijn volwassenheid. Een pedagoog is een deskundige in het domein van opvoeding, onderwijs en vorming.

Tessa Verbunt

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen i.o.

Een stagiaire is iemand die als onderdeel van haar opleiding ervaring komt opdoen op de werkvloer.

Een persoonlijk begeleider helpt mensen die even geen grip meer hebben op hun leven, zo zelfstandig mogelijk aan de samenleving deel te laten nemen.

Isabel Dollekens

Sociaal Werker i.o.

Een stagiaire is iemand die als onderdeel van haar opleiding ervaring komt opdoen op de werkvloer.

Een sociaal werker helpt mensen die even geen grip meer hebben op hun leven, zo zelfstandig mogelijk aan de samenleving deel te laten nemen.

Afra Karaçelik

Sociaal Werker i.o.

Een stagiaire is iemand die als onderdeel van haar opleiding ervaring komt opdoen op de werkvloer.

Een sociaal werker helpt mensen die even geen grip meer hebben op hun leven, zo zelfstandig mogelijk aan de samenleving deel te laten nemen.

Esmee Ubels

Sociaal Werker i.o.

Een stagiaire is iemand die als onderdeel van haar opleiding ervaring komt opdoen op de werkvloer.

Een sociaal werker helpt mensen die even geen grip meer hebben op hun leven, zo zelfstandig mogelijk aan de samenleving deel te laten nemen.

Rob Klijn

Medewerker maatjestraject

Een maatje is een persoon met wie je goed kunt opschieten en met wie je veel leuke dingen kunt doen.

Door dingen samen met een maatje te doen, worden deze net iets gemakkelijker als dat je ze alleen zou doen. Dat is fijn en dat helpt!

Truus Schalkx

Administratief medewerker

De administratief medewerker heeft een uitvoerende rol en ondersteunt en assisteert collega’s op vele gebieden.

Zij levert een positieve bijdrage aan alle processen in en rond het kantoor van TMP talent. Door haar inzet worden medewerkers ontlast en kunnen zij zich focussen op de zorg- & dienstverlening.