Voor opdrachtgevers

TMP talent ondersteunt mensen met ontwikkelingsachterstanden, GGZ gerelateerde problematieken en/of vastlopen in hun persoonlijke ontwikkeling bij het vergroten van de zelfredzaamheid en het stabiliseren of optimaliseren van het welbevinden.

Vanuit onze standplaats Boxtel werken wij in:

Zorgregio Hart van Brabant (Tilburg, Waalwijk en omgeving),
Brabant Noordoost-Oost ('s-Hertogenbosch, Veghel, Oss, Uden en omgeving),
en Brabant Zuidoost (Eindhoven, Helmond en omgeving).

De methode van TMP talent

Onze werkwijze is gebaseerd op wetenschappelijke feiten, waardoor er een gefundeerde basis komt te liggen onder onze zorg- en dienstverlening.

Lees meer over het ontstaan van onze werkwijze en bij welke problemen wij ondersteunen

Roep onze hulp in

Op zoek naar een antwoord op één van je vragen? Een beller is vaak sneller! Laat je telefoonnummer achter en wij bellen je zo spoedig mogelijk terug!

  Missie & Visie

  TMP talent wil zich onderscheiden met hoog specialistische ondersteuning en resultaatgerichte hulp waarmee mensen onder de juiste randvoorwaarden in staat worden gesteld om ontwikkeling mogelijk te maken. Complexe situaties zijn voor ons uitdagingen, geen belemmering voor het ontzien van zorg.

  Wij geloven in het concept; één hulpbehoevende, één plan. Statistisch gezien wordt de meeste ontwikkeling gerealiseerd wanneer continuïteit geboden wordt en kansen op ruis in de communicatie zoveel als mogelijk beperkt worden. Ons motto; zo weinig ondersteuning als mogelijk, zo veel als nodig.

  Wij werken hierbij op basis van verschillende wet- en regelgevingen als Wlz, Wmo, Jw en Zvw. Daarnaast werkt men samen met het UWV op het levensgebied tijdsbesteding.

  Om dit te faciliteren worden onze medewerkers breed opgeleid en beschikken zij over een grote diversiteit aan competenties. Dit helpt hen om te differentiëren, optimaal samen te werken en vanuit verschillende kennis, houding en vaardigheden naar persoonlijke ontwikkeling te kijken en deze te realiseren binnen de mogelijkheden van de hulpbehoevende.

  Onze manier van adviseren, begeleiden, trainen en coachen biedt ontwikkelingsmogelijkheden voor iedereen en overstijgt specifieke doelgroepen. Met deze werkwijze zijn wij in staat om zowel stabiliserend als optimaliserend te werken ten aanzien van zelfredzaamheid.

  De insteek van de ondersteuning is de ander leren om uitdagingen aan te gaan en er altijd mogelijkheden zullen zijn om gestelde doelen te behalen. Maar we wellicht onszelf dienen te ontwikkelen en ons inzicht dienen te vergroten, zodat we andere oplossingen gaan zien.

  Wij helpen mensen hierbij door naast de ander te gaan staan en de ander het beste van zichzelf te laten zien. Wanneer wij dit weten te bereiken zal men het leven in weten te richten op een manier waarop hij/zij zich gezien, gehoord, gewaardeerd en erkend voelt. Wij dragen hieraan bij door onze persoonlijke inzet en volledige aandacht.