Voordat je verder leest...

Op het moment dat je problemen ervaart in je functioneren of welbevinden, kan hiervoor ondersteuning ingezet worden. Om hiervoor een indicatie te krijgen, is het vaak nodig om een diagnose te laten stellen.

Wij kijken in onze werkwijze verder dan het label dat past bij een diagnose. Waarom? Omdat veel cliënten bij ons aangeven dat het label als een last wordt ervaren en zij vaak niet weten wat een dergelijk label inhoudt. Wij kijken naar jou en de problemen die jij ervaart in jouw welbevinden en functioneren.

Voor meer informatie download hier onze whitepaper (PDF)

Opvoedingsproblemen

Opvoedingsproblemen worden vaak allereerst door ouders ervaren. Vaak willen zij graag iets bereiken met hun kind(eren), waar zij niet in slagen. Bijvoorbeeld dat hun kind zich op een bepaalde manier ontwikkelt of gaat gedragen.

Wanneer er sprake is van opvoedingsproblemen, ontstaat er vaak een negatieve spiraal van interactiepatronen en gedrag binnen de verschillende gezinsleden. Hierdoor kunnen zowel ouders als kinderen gevoelens van machteloosheid, woede en onrecht ervaren.

Voor meer informatie download hier onze whitepaper (PDF)

Overbelastingsproblemen (Surmenageklachten)

Stress wordt negatief ervaren op het moment dat jouw draaglast groter wordt dan je draagkracht. De eisen of verwachtingen die aan jou gesteld worden of die je aan jezelf stelt, zijn groter dan wat je aankunt.

Termen als stress, overbelasting en burn-out horen we steeds vaker om ons heen. Veel mensen hebben last van overbelastingsproblemen, ook wel  surmenageklachten genoemd. Surmenage betekent overbelasting door stressfactoren.

Voor meer informatie download hier onze whitepaper (PDF)

Angst- & stemmingsklachten

Iedereen is wel eens bang of voelt zich angstig. Dit is een normale reactie waarmee je alert wordt en jezelf beschermd voor dreigend gevaar. Wanneer je angstklachten ervaart, is het helpend om een beter inzicht te krijgen in deze angsten.

Stemmingswisselingen kunnen tijdelijk optreden en horen bij het verwerken van positieve en negatieve ervaringen. Dit helpt de hersenen bij het reguleren van emoties. Wanneer de hersenen moeite hebben om bepaalde dingen te verwerken kunnen stemmingsklachten ontstaan.

Voor meer informatie download hier onze whitepaper (PDF)

Pervasieve ontwikkelingsproblemen

Pervasieve ontwikkelingsproblemen wordt ook wel ASS-problematiek genoemd. ASS staat voor Autistisch Spectrum Stoornissen en verwijst naar de neurobiologische basis, waarbij sprake is van een afwijking in de hersenen.

Mensen met pervasieve ontwikkelingsproblemen beschikken over andere sociale, communicatieve en verbeeldingsvaardigheden. Hierdoor laten zij ander gedrag zien dan mensen zonder deze op gedragscriteria gebaseerde diagnose. Het woord pervasief betekent ‘diep doordringend’.

Voor meer informatie download hier onze whitepaper (PDF)

Aandacht-, concentratie- en gedragsproblemen

Iedereen vindt het weleens lastig om zich te concentreren. Er is pas sprake van een concentratieprobleem wanneer je voortdurend moeite hebt met het richten, volhouden en vasthouden van aandacht.

Aandacht is een belangrijke functie bij het uitvoeren van handelingen. Door het concentreren en het vasthouden van aandacht, verwerken we informatie. Aandacht-, concentratie- en gedragsproblemen zijn vormen van een ontwikkelingsstoornis.

Voor meer informatie download hier onze whitepaper (PDF)

Afwijkende leervermogens

Een definitie voor het leervermogen is de mate waarin je in staat bent om nieuwe informatie op te nemen en op te slaan in je hersenen. En deze informatie vervolgens toe te passen in het dagelijks leven.

Om afwijkende leervermogens te kunnen herkennen kijken we naar de geldende norm. Hier wordt allereerst gekeken naar de intelligentie quotiënt (IQ). Bij een IQ boven én onder de geldende norm spreken we van een afwijkend leervermogen. Dat noemen we ondergemiddeld of bovengemiddeld begaafd

Voor meer informatie download hier onze whitepaper (PDF)

Persoonlijkheidsproblemen

In onze jongere levensjaren (tot ongeveer ons 12e levensjaar) creëren we onze persoonlijkheid. In deze jaren krijgt onze identiteit vorm. Je identiteit en persoonlijkheid geven aan wat voor persoon jij bent.

Onze persoonlijkheid wordt, naast genetische kenmerken, grotendeels bepaald door de manier waarop wij zijn opgevoed, de manier waarop met ons wordt omgegaan en hoe wij hier mee omgaan. Dit zorgt ervoor dat jij op een bepaalde manier denkt, voelt, handelt en je gedraagt.

Voor meer informatie download hier onze whitepaper (PDF)

Gedragsverslavingen en middelenproblemen

Je gevoelens en gedachten bepalen je gedrag. We spreken van een gedragsverslaving wanneer je een behoefte voelt om bepaald gedrag te vertonen, waar je zelf geen controle meer over lijkt te hebben.

Om niet continu met vervelende gedachten of gevoelens aan deze gebeurtenis geconfronteerd te worden, leiden zij onbewust de hersenen af. Bij middelenproblemen heeft iemand steeds een middel nodig om zich fijn te voelen. Hierdoor ontstaat een ongezond patroon dat je belemmert in je functioneren.

Voor meer informatie download hier onze whitepaper (PDF)