Onze methode

Het gaat om jou, je omgeving en hoe je daar mee om gaat.

Het gaat om jou, je omgeving en hoe je daarmee om gaat.

De keuzes die jij maakt zijn van invloed op hoe jij in het leven staat en hoe jij vorm geeft aan je eigen leven. Bij het maken van keuzes komt echter meer kijken dan je wellicht in eerste instantie denkt.

En hoewel je soms denkt bepaalde keuzes geheel zelfstandig te hebben gemaakt, blijkt vaak achteraf dat ook omgevingsfactoren van invloed zijn geweest bij het maken van een bepaalde keuze.

Voor meer informatie download hier onze whitepaper (PDF)

Het Totale Mens Principe

Het totale mens-principe is een menskundige benaderingswijze welke zich verdiept in het functioneren van de mens. De benaderingswijze is afgeleid van de voormalig universitaire studie menskunde.

Dit principe gebruiken wij om inzichten en bewustzijn te vergroten in zowel het functioneren van jezelf, als dat van anderen. Je krijgt hierdoor een beter inzicht en bewustzijn in gedachtepatronen, kwaliteiten en talenten.

Voor meer informatie download hier onze whitepaper (PDF)

Wetenschappelijke onderbouwing

Ieder mens kent momenten in het leven waarin dingen niet lopen zoals men eigenlijk voor ogen had. Hierdoor kunnen we van vitale mensen veranderen in mensen die lopen te piekeren en te tobben.

Onze persoonlijke ontwikkeling stagneert en we voelen ons belemmert. Het vergroten van het inzicht in het functioneren van onszelf en anderen heeft hierop een positieve uitwerking.

Voor meer informatie download hier onze whitepaper (PDF)

Aanvullend onderzoek

De cijfers uit het NEMESIS onderzoek riepen vragen op binnen TMP talent. Wat is de achterliggende oorzaak van de vijf determinanten die psychische aandoeningen veroorzaken? Zouden ze voorkomen kunnen worden?

Met welke redenen zouden 3 op de 4 mensen met hulpvragen zich niet melden? Vragen als deze dragen hopelijk bij aan het verlagen of voorkomen van psychische incidentie en psychiatrische comorbiditeit in de toekomst.

Voor meer informatie download hier onze whitepaper (PDF)

Misstanden in de zorg

Wanneer je zorg of ondersteuning levert of ontvangt heb je rechten en plichten. Deze dragen bij aan de veiligheid, het vertrouwen en de kwaliteit in de zorg- en dienstverlening. Het is belangrijk hier bewust mee om te gaan.

Door plaatsing van dit document hopen wij meer bekendheid te geven aan de manieren waarop grenzen worden opgezocht, druk wordt uitgeoefend, grenzen worden overschreden of richtlijnen niet worden gerespecteerd.

Voor meer informatie download hier onze whitepaper (PDF)

Problemen waar we bekend mee zijn

Door onze kennis ten aanzien van het ontstaan van problemen te vergroten, is TMP talent in staat om beter en sneller te anticiperen.

Hier kun je lezen met welke problemen wij bekend zijn!

Maak kennis met onze talenten

Wie kan je beter informeren over onze zorg- en dienstverlening, dan de mensen die al ondersteuning van TMP talent ontvangen?

Lees hier meer verhalen van onze talenten!