Ontwikkeling gaat lang niet altijd vanzelf. Soms zijn hiervoor extra inspanningen nodig of expertise om bepaalde patronen te doorbreken. Deze extra aandacht vraagt een intensievere vorm van begeleiding. We noemen dit ook wel therapie of behandeling. Dit is geneeskundige specifieke begeleiding door mensen die hiervoor speciale opleidingen hebben gevolgd.

Wanneer je niet lekker in je vel zit, is de kans groot dat je in oude patronen vervalt. Bij systeemtherapie worden de krachten gebundeld. Niet alleen jijzelf spant je in voor een gewenste verandering, jouw omgeving wordt hierbij betrokken. Het blijkt dat mensen sneller uit de problemen komen met begeleiding die aandacht heeft voor de hele context waarin je leeft.

In tegenstelling tot wat veel mensen vrezen, is de bereidheid van familieleden om bij de behandeling te worden betrokken, vaak groot. Door vroegtijdige systeembehandeling kan de impact voor familieleden beperkt worden en kan vaak voorkomen worden dat zij ook klachten ontwikkelen.

Deze begeleidingsvorm kan de draagkracht vergroten en voorkomen dat gezinnen of delen van gezinnen (verder) uit balans raken.

Doorbreken patronen (systeemtherapie) 1 Doorbreken patronen (systeemtherapie) 2