Deze hulpverlening is gericht op scholieren die binnen het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs of vervolgonderwijs steun nodig hebben bij moeilijkheden binnen school en daarbuiten.

Wij helpen bij het plannen, organiseren en structureren van praktische zaken zoals huiswerk, bijles en examentraining. Daarnaast hebben wij aandacht voor het persoonlijke aspect.

Wij zijn er voor je wanneer jij je als leerling niet gezien, gehoord of gewaardeerd voelt en dienen hierbij als rustpunt.

We ondersteunen in gesprekken met ouders en/of school, zodat jij jezelf kunt blijven richten op het behalen van de beste schoolresultaten en ernstigere problemen of uitval voorkomen worden.

Door het creëren van deze veilige leeromgeving kun jij jezelf met vertrouwen blijven ontwikkelen.

Naast de individuele begeleiding voor de leerling, kunnen wij scholen en leerkrachten informeren en adviseren bij het begrijpen van en het leren omgaan met bijvoorbeeld psychosociale- en gedragsproblemen.

School-, & studiebegeleiding 1 School-, & studiebegeleiding 2