Na langdurige afwezigheid terugkeren op de arbeidsmarkt vraagt om re-integratie. Re-integratie betekent letterlijk ‘weer laten functioneren op de arbeidsmarkt’. Door verschillende omstandigheden is het mogelijk dat je al langere tijd thuis zit zonder werk. Het is dan vaak lastig om weer aan een baan te komen.

Samen gaan we op zoek naar een passende werkplek die aansluit bij jouw interesses, kwaliteiten en talenten. Werk is namelijk meer dan alleen het verwerven van inkomen.

We helpen zoeken naar passende werkervaringsplekken, passende vacatures, helpen je bij het opstellen van je CV (Curriculum Vitae), het opstellen van motivatiebrieven en ondersteunen je bij sollicitatiegesprekken. We zijn er voor je bij het omgaan met moeilijke of stressvolle situaties die voorkomen in het re-integratieproces.

Dit doen wij door trainingen aan te bieden, je individueel te begeleiden of te coachen. Het kan ook een combinatie van deze drie middelen zijn. Wellicht kunnen we ook binnen ons netwerk kijken naar contacten bij mogelijke werkgevers en je proberen te matchen.

Re-integratie 1 Re-integratie 2