Wanneer het mis is gegaan met je financiën en administratie, is extra ondersteuning soms meer dan wenselijk. Is het je al ruime tijd niet gelukt om rekeningen te betalen, waardoor betalingsherinneringen en aanmaningen je om de oren vliegen? Misschien zijn er zelfs al deurwaarders aan de deur geweest of krijg je brieven van de rechtbank?

Wij kunnen onder meer helpen met de aanvraag voor schuldhulpverlening, het aanschrijven van mogelijke schuldeisers, het samen regelen van betalingsregelingen, het doen van een gerechtelijke aanvraag voor onder bewindstelling en in het contact met je bewindvoerder.

Crisismanagement 1