Introductie
In zijn tweedelig boekwerk; Louis van Gaal - de Biografie onthult Louis van Gaal dat dit zogenoemde totale mens-principe een drijvende kracht is achter zijn werkwijze en successen bij clubs als AFC Ajax (Ned), FC Barcelona (Spa), AZ Alkmaar (Ned), Bayern München (Dui) het Nederlands elftal en Manchester United (Eng).

 Het totale mens-principe is een menskundige benaderingswijze welke zich verdiept in het functioneren van de mens op basis van talent, gerichtheden en karakter. Dit hielp hem om snel inzicht te krijgen in zijn spelers. Welke speler komt op welke positie het beste tot zijn recht en hoe kan ik hen het beste laten renderen? Door dit inzicht te verkrijgen, lukte het Louis van Gaal om snel tot ontwikkeling te komen van zowel team als individuele spelers. Na vele overwinningen lijkt deze methode dan ook succesvol!

 Oorsprong
De benaderingswijze is afgeleid van de voormalig universitaire studie menskunde. Deze studie stopte in de vijftiger jaren nadat het behaviorisme leidend werd. Deze wetenschapsfilosofie wordt nog altijd gebruikt in de jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg.

Het grote verschil tussen menskunde en het behaviorisme is dat het behaviorisme zich vooral richt op het gedrag aan de buitenkant van de mens, terwijl menskunde zich richt op de binnenkant door te kijken naar eenheid en balans van talent, gerichtheden en karakter.

Behaviorisme
In de geestelijke gezondheidszorg wordt een diagnostisch en statistisch handboek voor psychisch afwijkend gedrag (DSM-V) gehanteerd. Hierin worden kenmerken van gedrag (behaviour) gekoppeld aan één of meer verstoringen in het gedrag. Je zou dus kunnen stellen dat dit bestaat uit de beschrijvingen van kenmerken van afwijkend gedrag en gaat hierbij dus uit van de onmogelijkheden van het individu.

Na het stellen van een diagnose aan de hand van de DSM-V kunnen behandeling en begeleiding gestart worden, waarbij men ontwikkeling probeert te genereren aan de hand van symptoombestrijding. Vaak volgt er een behandeling die door zowel cliënt als daar omliggend systeem als energie- en tijdrovend wordt ervaren, waar men niet het resultaat mee behaald wat men voor ogen heeft en waarbij uiteindelijk regelmatig tot vaak geaccepteerd dient te worden verder te moeten leven met de beperking(en). Dit ten koste van een gezonde en energieke gemoedstoestand, aangezien de focus is komen te liggen op de onmogelijkheden en hetgeen men niet zou kunnen.

Menskunde

Waar het behaviorisme de uitingsvorm gedrag als leidraad neemt, gaat menskunde ervan uit dat gedrag veroorzaakt wordt door patronen in gedachten die gelegen zijn in één van de lagen van de identiteitsvorming.

Zowel positieve als negatieve gebeurtenissen kunnen van grote invloed zijn, dat deze veranderingen teweeg brengen in onze identiteit en op die manier onze manier van denken beïnvloeden. En zoals gezegd; veranderingen in denken zorgen voor veranderingen in doen!

De menskundige benadering gaat er vanuit dat ieder individu van nature op zoek is naar het ware en goede in zichzelf. Vanuit dat perspectief werken wij en dat wil zeggen dat wij geloven dat er altijd mogelijkheden zijn om dit te realiseren.

Het kan zijn dat er in jouw leven gebeurtenissen hebben plaatsgevonden die op een negatieve manier van invloed zijn op jouw identiteitsvorming, waardoor er geen overeenstemming is met je geweten en er geen sprake meer is van eenheid en balans.

Dit kan je ontwikkeling belemmeren. Door je zelfinzicht te vergroten en je te laten richten op mogelijkheden is menskunde in staat je zelfkennis te vergroten. Ook wordt inzicht gecreëerd in je gedachtepatronen en je kwaliteiten en talenten. Dit noemen we zelfbewustzijn. Het kan nodig zijn om gedachtepatronen te begrijpen en ons een alternatieve manier van denken eigen te maken. Hierdoor ontstaan positieve veranderingen in gedachten en dus ook in gedrag.

Want wanneer er sprake is van eenheid en balans tussen talent, gerichtheden en karakter, ben je in staat om te doen waar je goed in bent, je goed te voelen en te functioneren naar behoren!

De menskundige benaderingswijze die onder andere grote sportcoaches als Louis van Gaal (voetbal), Toon Gerbrands (volleybal & voetbal) en Cor van der Geest (judo) sportieve successen heeft gebracht, is nu ook beschikbaar voor jouw persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van teams en organisaties!