Ga terug naar het overzicht van het team

Marieke Peijnenburg

Gedragswetenschappen is een ruim begrip wat neerkomt op het begrijpen en het veranderen van gedrag. Zij richt zich, zoals de functie zelf al zegt, op het gedrag van de cliënt.

De belangrijkste taken van een gedragswetenschapper zijn het observeren, onderzoeken en diagnosticeren van gedrag van de cliënt. Op basis hiervan stelt zij, indien nodig met een team van specialisten, een plan van aanpak op.

In de uitvoering onderhoud de gedragswetenschapper contact met de cliënt en adviseert zij betrokken zorgprofessionals bij de uitvoering van het plan van aanpak.

Daarnaast informeert de gedragswetenschapper familieleden en overige betrokkenen uit het sociaal netwerk over hetgeen wat er gedaan moet worden en gedaan is.